boules logo Jeu de Boulesvereniging
Teteringen
Opgericht: 18 november 1991
 
terug
home
zoek
Vrijwilligersverzekering

De leden van Jeu de Boulesvereniging "La Crique" zijn op twee platforms collectief verzekerd.

Via de NJBB

Voor NJBB leden is een aansprakelijkheidsverzekering (secundair) en ongevallenverzekering (primair) afgesloten. Bij de WA verzekering wordt eerst gekeken of de schade verhaald kan worden op de eigen verzekering van het lid. Zo niet dan wordt het beoordeeld door de verzekeraar van de bond.
De ongevallen verzekering keert uit bij blijvend letsel of overlijden (hetgeen we natuurlijk nooit hopen).

De polisvoorwaarden kunnen worden ingezien via onderstaande links:

Via de Gemeente Breda

Alle hier vermelde informatie is niet bindend. Schade­claims worden beoordeeld door de Gemeente Breda, respectievelijk de verzekerings­maatschappij. Uitgebreide informatie en polis­voorwaarden staan vermeld op de website van Breda-Actief.

Doelgroep

De verzekering geldt uitsluitend voor leden van onze vereniging die actief zijn ten behoeve van de vereniging, andere leden of externen. Het gaat dan om activiteiten die vanuit de vereniging zijn geïnitieerd (bv. uit de Activiteiten­ of wedstrijdkalender)
Denk hierbij aan:

Niet onder de regeling vallen dan bijvoorbeeld:

Definities

De officiële definitie van een verzekerde/vrijwilliger is volgens de voorwaarden:

"Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. In afwijking van hetgeen hierboven staat beschreven mag de vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangen tot een door de belastingdienst bepaalt maximum. Als verzekerden wordt beschouwd: de vrijwilligers binnen de gemeente inclusief de maatschappelijke stagiaires. Voor het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommen voor Vrijwilligers geldt dat ook mantelzorgers zijn meeverzekerd."

Lees de complete voorwaarden in dit document bij Breda-Actief (pdf).


Jeu de Boulesvereniging La Crique | 02-05-2012