boules logo Jeu de Boulesvereniging
Teteringen
Opgericht: 18 november 1991
 
terug
home
zoek
logo NJBB
Zoeken op de site van Jeu de Boulesvereniging La Crique
zoeken met freefind uitgebreid

Toelichting:

Standaard wordt gezocht naar pagina's die alle woorden bevatten die zijn opgegeven in de zoektekst.
Als dat niet lukt wordt gezocht naar pagina's met een of meer woorden uit de zoektekst. In dit geval staat de tekst "No pages found that include all search words." boven de zoekresultaten.
De gevonden resultaten worden bij klikken in een nieuw venster getoond.

Daarnaast zijn er nog extra mogelijkheden om de resultaten te beļnvloeden:

Woordcombinaties:

Om woorden in de exacte combinatie te zoeken:
Plaats aanhalingstekens rond de woordcombinatie
Voorbeeld: "La Crique"

Woorden toevoegen of uitsluiten:

Om woorden toe te voegen of uit te sluiten:
plaats een + of - voor het woord.
Voorbeeld: -jeu -de +boules zoekt wel op boules, maar niet op "jeu de boules"

Jokertekens:

Om de verkeerde spelling van woorden uit te sluiten kan je gebruik maken van de jokertekens * en ?.
Een * staat voor een serie willekeurige letters en een ? staat voor een enkele willekeurige letter.
Voorbeeld: brabant* zoekt naar brabant, brabants, brabantse, brabantsche enz.
Voorbeeld: lo?atie zoekt naar zowel 'locatie' als 'lokatie'.

Booleaans zoeken:

Voor het combineren van zoektermen kan gebruik gemaakt worden van de Booleaanse termen AND, OR en NOT. Alle termen moeten in hoofdletters!
Bij gebruik van AND moeten beide zoekwoorden voorkomen; bij OR moet tenminste een van de zoekwoorden voorkomen en bij NOT mag het woord niet voorkomen.
Voorbeeld: jeu AND boules AND criquezoekt alleen naar pagina's waarin alle woorden voorkomen.
Voorbeeld: boules OR petanque OR crique zoekt naar pagina's waarin tenminste een van de woorden voorkomt.
Voorbeeld: (NOT boules AND NOT petanque) AND crique zoekt naar pagina's waarin wel 'crique' voorkomt, maar niet 'boules petanque'.

Verder informatie via de resultatenpagina.


© Jeu de Boulesvereniging La Crique | 02-05-2012